Bảng Giá Thiết Kế

Gói START

150,000 VNĐ/1 Tháng
 • Chi phí theo năm
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Hướng dẫn tích hợp livechat
 • Hướng dẫn tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Dung lượng 2.5 GB
 • Không giới hạn băng thông
 • In hoá đơn bán hàng
 • Backup dữ liệu hàng tuần Miễn Phí(300K/1 Năm)
 • Số bài viết + sản phẩm không giới hạn
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer

Gói PRO

269,000 VNĐ/1 Tháng
 • Chi phí theo năm
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Hướng dẫn tích hợp livechat
 • Hướng dẫn tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Dung lượng 5GB
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn số lượng bài viết
 • In hoá đơn bán hàng
 • Phân quyền nhân viên
 • POS bán hàng dành cho cửa hàng
 • Miễn phí cài đặt SSL (500K/1 năm)
 • Backup dữ liệu hàng tuần Miễn Phí(300K/1 Năm)
 • Số bài viết + sản phẩm không giới hạn
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer

Gói VIP

399,000 VNĐ/1 Tháng
 • Chi phí theo năm
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Hướng dẫn tích hợp livechat
 • Hướng dẫn tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Dung lượng 10GB
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn số lượng bài viết
 • In hoá đơn bán hàng
 • Phân quyền nhân viên
 • POS bán hàng dành cho cửa hàng
 • Quản lý doanh thu
 • Quản lý khách hàng
 • Theo dõi kết quả quảng cáo facebook/google - kiểm tra click tặc
 • Miễn phí cài đặt SSL (500K/1 năm)
 • Backup dữ liệu hàng tuần Miễn Phí(300K/1 Năm)
 • Số bài viết + sản phẩm không giới hạn
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer
Hotline: 0967025996
Chat FB với chúng tôi