Bảng Giá Thiết Kế

Chi Tiết Dịch Vụ Của Chúng Tôi (Những tính năng chính của website (tin tức hay bán hàng))

Gói START

89,000 VNĐ/1 Tháng
 • Phí khởi tạo 500,000 VNĐ
 • Chi phí theo năm
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Hướng dẫn tích hợp livechat
 • Hướng dẫn tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Dung lượng 1.5 GB
 • Băng thông 20GB
 • Backup dữ liệu hàng tuần Miễn Phí(300K/1 Năm)
 • Số bài viết + sản phẩm không giới hạn
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer

Gói PRO

189,000 VNĐ/1 Tháng
 • Phí khởi tạo Miễn Phí( 500,000 VNĐ )
 • Chi phí theo năm
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Hướng dẫn tích hợp livechat
 • Hướng dẫn tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Dung lượng 3.5GB
 • Băng thông 80GB
 • Miễn phí cài đặt SSL (500K/1 năm)
 • Backup dữ liệu hàng tuần Miễn Phí(300K/1 Năm)
 • Số bài viết + sản phẩm không giới hạn
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer

Gói VIP

299,000 VNĐ/1 Tháng
 • Phí khởi tạo Miễn Phí( 500,000 VNĐ )
 • Chi phí theo năm
 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý tin tức & sự kiện
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý phản hồi từ khách hàng
 • Tuỳ chỉnh menu
 • Tuỳ chỉnh danh mục
 • Reponsive (PC & Mobile & Tablet)
 • Hướng dẫn tích hợp livechat
 • Hướng dẫn tích hợp robots/sitemap/webmaster/GA
 • URL thân thiện
 • Dung lượng 5.5GB
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí cài đặt SSL (500K/1 năm)
 • Backup dữ liệu hàng tuần Miễn Phí(300K/1 Năm)
 • Số bài viết + sản phẩm không giới hạn
 • Cung cấp videos hướng dẫn
 • Hỗ trợ từ xa qua teamviewer
Các chức năng mở rộng (đồng bộ zalo shop, facebook shop), tính năng bán hàng nâng cao. Tạo nhiều của hàng, phân quyền tài khoản, ... Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu.

.
TẠO WEB NHANH 2S